Internal Hex Conical Connection 45°

Kết nối trong thuôn góc trung bình (45°, như Implants BEGO Semados®) giúp tránh vi kẽ, tạo sức nén thấp lên vùng xương vỏ, không gây nên hiệu ứng hàn lạnh khi tháo trụ phục hình, và có thể chịu được lực nhai mà không gây nứt gãy các thành phần.

Kết nối trong thuôn góc trung bình (45°, như Implants BEGO Semados®) giúp tránh vi kẽ, tạo sức nén thấp lên vùng xương vỏ, không gây nên hiệu ứng hàn lạnh khi tháo trụ phục hình, và có thể chịu được lực nhai mà không gây nứt gãy các thành phần.

Sản phẩm CAD/CAM

Sản phẩm CAD/CAM

Sản phẩm CAD/CAM

Phục hình đơn lẻ và cầu răng

Phục hình đơn lẻ và cầu răng

Phục hình đơn lẻ và cầu răng

Phục hình toàn hàm - Multi Plus

Phục hình cầu răng và thanh bar bắt vít cho bệnh nhân mất răng toàn hàm trên 4 implant – Hệ thống trụ phục hình thế hệ mới

Phục hình cầu răng và thanh bar bắt vít cho bệnh nhân mất răng toàn hàm trên 4 implant – Hệ thống trụ phục hình thế hệ mới

Phục hình tháo lắp trên Implants

Phục hình tháo lắp trên Implants

Phục hình tháo lắp trên Implants