Universal Abutments Platform Switch - HEX, RS/RSX/SC/SCX 3.25-5.5

57831

Mô tả sản phẩm

● Irrespective of the chosen alloy

● For cement-retained restorations (crowns, bridges) and the double crown technique

● For occlusally screw-retained single tooth (Hex) and bridge restorations (no Hex) Avoidance of subgingival cement residue

● For customised bars produced in the laboratory (no Hex)

● Simple adaptation to the specific gingival contour

● Customised design options, including for the angulation

Thông tin kỹ thuật

Mã sản phẩm

57831, 57832, 57833, 57834

Mô tả sản phẩm

Universal Abutments Platform Switch

Kết nối

Conical hex with Platform Switch design

Hệ thống Implants

RS/RSX implants, SC/SCX implants

Đường kính Implants

Ø3.25 - Ø3.75, Ø4.1, Ø4.5, Ø5.5

Chiều cao cổ nướu (Length)

GH 0.5mm

Trục phục hình (Angulation)

Chất liệu

Hợp kim Titanium và Polyoxymethylen (POM)

Công cụ thao tác

Hexagon Screwdriver 1.25 mm, Slot screwdriver

Đóng gói

Bao gồm:
• PS Universal base Hex
• Burnout acrylic sleeve Universal
• PS UNI PS crew
• PS UNI Technician screw (black)

Vô trùng

Không


Liên hệ đặt hàng: 0901 630 699